Monthly Archives: augustus 2016

Verhoogd risico op verschillende soorten kanker bij overgewicht.

Overgewicht geeft grotere kans op kanker.

Overgewicht verhoogt de kans op gezondheidsproblemen. Misschien denk je daarbij vooral aan problemen met hart en bloedvaten, diabetes type 2 (suikerziekte) en moeilijker bewegen. Onderzoek toonde eerder aan dat het ook een verhoogd risico geeft op 6 verschillende soorten kanker. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft nu 8 andere soorten kanker daaraan toegevoegd. Dat zijn 8 extra redenen om een gezond gewicht te houden of te zorgen dat je dat krijgt.

Burger van de barbecue: eet je ‘m rood of doorbakken?

In de zomer gaat in veel tuinen de barbecue weer aan.

Het is tropisch warm. In veel tuinen gaat de barbecue weer aan. Veel mensen weten dat je je vlees goed moet doorbakken. Maar hoe zit het eigenlijk met hamburgers? En wat is het verschil tussen een burger en een steak?

Wat kun je doen als je kind overgewicht heeft?

Overgewicht bij kinden
Kinderen van ouders die overgewicht hebben, zijn vaker zelf ook te zwaar. Dat blijkt uit een onderzoek van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ook blijkt dat kinderen uit gezinnen met een laag inkomen en niet-westerse allochtone kinderen, vaker overgewicht hebben.

In 2015 had 12% van de kinderen van 4-12 jaar overgewicht.“Dat baart ons wel zorgen,” zegt Patricia Schutte, woordvoerder van het Voedingscentrum. ”We willen ons graag inzetten om overgewicht bij kinderen te verminderen, maar alleen met voorlichting bereiken we helaas niet iedereen. We hebben de overheid, bedrijven en ouders zelf hard nodig om voor kinderen overal een gezonde omgeving te bieden: thuis, op school, op het sportveld, in het winkelcentrum en noem maar op.”Wat kun je als ouder zelf doen?

Begin vandaag met je voedselafdruk te verlagen

Voedselafdruk verlagen

We gebruiken met ons voedingspatroon in Nederland heel wat meer hectares dan er per wereldbewoner beschikbaar zijn. Als iedereen in Nederland niet meer zou eten als hij/zij nodig heeft, geen voedsel verspilt en vooral ook andere keuzes maakt, kunnen we onze ecologische voetafdruk aardig omlaag brengen.

Leven mensen met overgewicht wel echt even lang?

Ouderen met (ernstig) overgewicht hebben vaker diabetes type 2, maar leven even lang als ouderen zonder overgewicht. Deze groep mensen met (ernstig) overgewicht lijden daardoor meer jaren van hun leven aan deze ziekte dan ouderen met een gezond gewicht. Dit concluderen onderzoekers van het Erasmus MC in Rotterdam op basis van een
studie waarin duizenden mensen jarenlang werden gevolgd.
Het doel van het onderzoek was om te onderzoeken of er een verschil is tussen mensen met een gezond gewicht en met (ernstig) overgewicht in het aantal jaren dat ze wel of niet aan diabetes type 2 lijden. In de studie werden 11 jaar lang 6000 inwoners van Rotterdam gevolgd, die aan het
begin van de studie ouder dan 55 jaar waren. Er werd bijgehouden of deze mensen diabetes ontwikkelden en of ze kwamen te overlijden.