Category Archives: België

130 km/u op de snelweg? Wallonië zegt nog geen ‘neen’

Debat tussen de kabinetschefs van de Waalse regering: gaan we de maximumsnelheid op enkele delen van de snelwegen verhogen naar 130 km/u? De kans dat het zo ver komt, lijkt klein.

Sinds mei vorig jaar weten we al dat federaal minister van Verkeer François Bellot (MR) het mogelijk wil maken dat er op de snelwegen in ons land 130 km/u wordt gereden. Niet altijd en overal natuurlijk …

Sinds mei vorig jaar weten we al dat federaal minister van Verkeer François Bellot (MR) het mogelijk wil maken dat er op de snelwegen in ons land 130 km/u wordt gereden. Niet altijd en overal natuurlijk, maar als de omstandigheden – het weer, de infrastructuur, de verkeersdrukte – het toelaten. Bellot zou dat in de wegcode willen inschrijven. De gewesten krijgen dan de keuze om die mogelijkheid al dan niet te gebruiken.

Vlaanderen heeft al resoluut ‘neen’ gezegd. Het zou tot meer doden leiden, reageerde minister Ben Weyts (N-VA) meteen. Ook Brussel, dat een paar stroken snelweg telt, ziet het niet zitten.

Maar Wallonië twijfelt, schrijft Le Soir vandaag. De bevoegde CDH-minister Carlo Di Antonio heeft geen zin om Bellot te volgen, maar zijn MR-collega’s denken daar anders over. Omdat liberalen nu eenmaal wat individualistischer ingesteld zijn en van hun vrijheid willen genieten, als dat kan aan 130 km/u. Maar vooral omdat Bellot hun partijgenoot is.

De snelheidsverhoging wordt vandaag verder besproken door de kabinetschefs van de Waalse regering en morgen ligt het, volgens Le Soir, wellicht ook op de tafel van de ministerraad.

Welke argumenten spelen?

1. Wegeninfrastructuur

Voorstanders van een ruimere limiet verwijzen graag naar Duitsland, maar ook naar Frankrijk, waar 130 km/u mag worden gereden. Alleen hebben onze snelwegen, zeker in Vlaanderen, (te) veel op- en afritten. Dat betekent veel weefbewegingen van afremmende snelwegverlaters of van trager invoegend verkeer.

Maar eerlijk is eerlijk. Er zijn meer landen in Europa waar 130 en niet 120 km/u de maximumsnelheid is. Denemarken, Griekenland, Hongarije, Tsjechië, Roemenië, Slovakije en Slovenië laten bijvoorbeeld 130 km/u toe. Nederland eveneens – al wijst ons verkeersinstituut Vias erop dat die 130 km/u op bijna de helft van de trajecten op de Nederlandse snelwegen overruled wordt en u er langzamer moet rijden. Bovendien gaan er stemmen op om in Nederland de snelheid weer te verlagen. Bleek immers dat er meer zware ongevallen gebeuren op de snelle snelwegen.

2. Tijdwinst

Voorstanders van de hogere snelheid wijzen op de tijdwinst. Ook al is die relatief. U kunt het zelf ook uitrekenen, maar Vias deed het alvast voor een traject van 20 km. Tijdwinst: 47 seconden. Voor 100 km – en dan moet u constant 130 km/u kunnen rijden, wat niet evident is – levert het bijna vier minuten winst op.

Het idee dat je sneller op je bestemming bent, zit meer in het hoofd dan in de realiteit.

3. We doen het toch al

We weten allemaal dat de snelheidscontroles een zekere marge toelaten. Officieel is dat 6 procent. Dat betekent dat wie 128 km/u rijdt, eigenlijk niets te vrezen heeft. Dus als we het dan toch al officieus 130 km/u mogen, waarom zou het dan niet officieel toegelaten worden?

Omdat, zo redeneren tegenstanders, snelle jongens en snelle meisjes met dezelfde redenering de snelheid dan op 140 km/u gaan leggen. Het zou volgens Le Soir al onderzocht zijn. Zowat 20 procent van de chauffeurs die nu al de gewoonte hebben om 130 km/u te rijden, zouden dan doorvlammen tot 140 km/u.

Tenzij we natuurlijk dat hele gedoe van de marge afschaffen, iets waar onder meer verkeersspecialist Willy Miermans al meermaals voor pleitte. Snelheidsmetingen zijn tegenwoordig zo accuraat dat die marges geen zin meer hebben. Ze wekken vooral de indruk dat die 120 km/u niet echt hoeft. De spelregels verliezen er hun geloofwaardigheid door, stelt hij.

Het lijkt er inderdaad op dat de Belg niet met de juiste mentaliteit achter het stuur zit als het om snelheidslimieten gaat. In 2015 peilde een grote Europese enquête, ESRA (European Survey of Road users’ safety Attitude), bij de inwoners van 17 landen in Europa naar hun rijattitudes. Een van de thema’s was snelheid. 24 procent van de Belgen vond toen dat het aanvaardbaar is 20 km/u sneller te rijden dan toegelaten op de autosnelweg. Dit percentage is hoger dan het Europese gemiddelde. Bovendien is de aangegeven aanvaardbaarheid van snelheidsovertredingen veel groter op autosnelwegen dan op andere types wegen.

4. Het gaat ook niet om 130 km/u altijd en overal

Bellot kan het niet genoeg herhalen: er zal niet overal met 130 km/u worden gereden, zeker niet op drukke momenten of bij regenweer. Bellot pleit voor variabele snelheden, aangeduid met grote elektronische borden.

De bevoegde CDH-minister Di Antonio heeft volgens Le Soir al de berekening gemaakt: 875 km Waalse snelwegen uitrusten met voldoende elektronische snelheidsaanduidingen, dat zal enkele tientallen miljoenen euro’s kosten.

Maar is dat een goede reden om het idee meteen van tafel te vegen? De investeringen voor dynamische verkeersborden hebben wel degelijk zin. Vias propageert ze ook. Niet om 130 km/u toe te laten, wel om het verkeer op drukke momenten te verplichten trager te rijden. Dat leidt tot minder ongevallen en tot een betere doorstroming van het verkeer – en dus ook tot minder fijn stof.

5. Meer ongevallen, meer vervuiling

Maar de belangrijkste tegenargumenten zijn onweerlegbaar. Een hogere snelheid verhoogt de kans op ongevallen, blijkt uit deze studie van Vias. Zo verhoogt een gemiddelde verkeerssnelheid van 130 km/u tegenover 120 km/u het risico op ongevallen met lichtgewonden met 9 procent, op ongevallen met zwaargewonden met 23 procent, op dodelijke ongevallen met 38 procent.

Ook het milieu lijdt mee: 130 km/u betekent 6 procent meer uitstoot van CO en 3 procent meer fijn stof.

Bron: De Standaard

Pechverhelpers hebben handen vol: ‘Trek de handrem niet aan bij deze vrieskou’

De pechverhelpers krijgen maandagochtend heel wat meer oproepen voor startproblemen door het vriesweer. VAB merkte op het piekmoment net geen verdubbeling, Touring een toename met 26 procent.

‘Vanaf halfzeven vanochtend merkten we al opvallend meer oproepen’, vertelt Joni Junes van VAB aan Het Nieuwsblad. ‘Om halfacht hadden we al 65% meer oproepen in vergelijking met een normale maandagochtend en tegen 8 uur, het moment dat de meeste mensen naar het werk vertrekken, was er net geen verdubbeling merkbaar. Intussen is de grootste piek voorbij en neemt drukte stilaan af.’

Van de oproepen die VAB vanochtend al te verwerken kreeg, had 65% te kampen met startproblemen. Normaal is dat maar 35%. De oorzaak is niet ver te zoeken: veel mensen laten hun auto in het weekend staan of gebruiken hem dan enkel voor kleine verplaatsingen. ‘Daardoor wordt de batterij niet opgeladen, en soms zelfs ontladen.’

Handrem

Ook opvallend: 7% van de oproepen naar VAB hadden te maken met een vastgevroren handrem. ‘Dat is een enorm hoog cijfer. We raden iedereen dan ook aan om in deze vrieskou de handrem niet aan te trekken en de wagen in versnelling te laten staan.’

Ook bij Touring is de week ‘zeer druk’ van start gegaan na een rustig weekend. ‘Sinds middernacht staat de teller op 26 procent meer oproepen’, zegt Eric Bosman van Touring. Bosman verwacht dat het de hele dag nog druk zal blijven in de alarmcentrale. De wachttijd voor mensen met pech bedroeg zowel bij Touring als bij VAB maandagochtend zo’n anderhalf uur. Dat is dubbel zo lang als op een gewone maandagochtend.

Bron: De Standaard

Bankpersoneel krijgt opleiding tegen witwassen

De recente en verscherpte richtlijn rond antiwitwassen van geld en terrorismebestrijding heeft impact voor heel wat bankmedewerkers. Een opleiding in deze materie is dus belangrijk.

Febelfin Academy is, vanuit sectorfederatie Febelfin, het opleidingsinstituut voor de financiële sector. “Wij bieden zowel basisopleidingen als expertopleidingen voor de hele financiële sector, van banken tot beurs- en beleggingsvennootschappen”, vertelt Ann Vanlommel, managing director van Febelfin.

Richtlijn

In het kader van de nieuwe richtlijn, lanceerde Febelfin Academy een nieuwe opleiding rond antiwitwassen van geld en het bestrijden van terrorisme. “Een materie die heel veel medewerkers uit onze sector aanbelangt. Voor zowel medewerkers die rechtstreeks in contact komen met klanten als voor backofficediensten, is de wetgeving van toepassing.”

De richtlijn impliceert dat het bankpersoneel bijvoorbeeld alert moet zijn voor atypische en opvallende transacties. Hieronder vallen bijvoorbeeld transacties met bepaalde landen. Of situaties zoals van iemand waarbij plots regelmatig grote sommen op de rekening verschijnen.

Intussen is de antiwitwassenrichtlijn al aan zijn vierde editie toe. “In die verscherping geldt nog meer een risicogebaseerde aanpak. Daarnaast moeten instellingen ook de identiteit achterhalen van de zogenaamde uiteindelijk begunstigde met wie ze zakendoen”, stelt Vanlommel. De impact van de richtlijn is groot. In 2016 werden er zowat 27.000 meldingen gedaan bij de Cel voor Financiële Informatieverwerking. “75 procent daarvan kwamen van de financiële sector”, benadrukt ze.

>

>

>

Bron: De Standaard

De NorthSeaChef in Sergio Herman: ‘Noordzee biedt meer dan enkel tarbot, griet of zeetong’

Het collectief NorthSeaChefs, opgericht door sterrenchef Filip Claeys om de Noordzeevis te promoten, mag meer dan twintig nieuwe leden verwelkomen, onder wie ook de Zeeuwse chefs Sergio Herman en Syrco Bakker. ‘De Noordzee kent geen grenzen.’

Filip Claeys van het Brugse tweesterrenrestaurant De Jonkman, kleinzoon van een visser, kookt al jaren alleen nog met vissen uit onze eigen Noordzee. Hij is de drijvende kracht achter het collectief NorthSeaChefs, dat het duurzaam gebruik promoot van onbekende en onbeminde Noordzeevis gevangen door Belgische vissers.

Dit jaar kent het collectief een serieuze uitbreiding en komen er dubbel zoveel leden bij, waaronder een aantal grote namen (zoals Angelo Roseel van La Durée en Marcello Balardin van Oak) en voor het eerst ook niet-Belgische chefs, al zijn Sergio Herman en Syrco Bakker geen onbekende namen voor de Belgische foodie.

‘De Noordzee kent geen grenzen en ik vind het evident dat NorthSeaChefs ook op ons beroep doet’, aldus Herman. ‘Het is logisch dat Syrco Bakker en mezelf tot die club behoren. Ik ben geboren, getogen en opgegroeid aan de Noordzee.’

‘Toen Filip Claeys me vroeg om lid te worden, moest ik geen moment twijfelen. Filip heeft bij mij in Oud Sluis gewerkt en is een vriend geworden. Daarnaast heb ik in Cadzand met Air Republic en Pure-C twee restaurants die pal aan de Noordzee liggen. Ik werk dus aan de bron en sta ook volledig achter het idee dat die Noordzee meer biedt dan enkel tarbot, griet of zeetong. Dat verhaal van met minder bekende en toch smaakvolle vissen werken, onderschrijf ik. Ook de waarde van bijvangst inzien, vraagt om een stuk opvoeding en bewustzijn. Daaraan wil ik graag meewerken.’

Zes keer per jaar ontvangen alle NorthSeaChefs een ‘blue box’ met tien kilo aan onbekende vissoorten plus wetenschappelijke informatie waarmee ze in de keuken aan de slag moeten gaan. Hun resultaten worden daarna met het publiek gedeeld. Doel is daarmee bekendheid en vraag naar respectvol gevangen onbekende vis te vergroten.

Bron: De Standaard

The Guardian lovend over Belgische fictie: ‘De opvolger van het Scandinavische drama?’

De Britse krant The Guardian prijst verschillende Belgische dramaseries aan zoals Tabula Rasa, Professor T, Clan en 13 geboden. ‘De onafhankelijkheid en creatieve gekkigheid van België levert opwindende televisie op.’

‘Dit jaar zal de Belgische televisie alomtegenwoordig zijn in Groot-Brittannië’, schrijft The Guardian. De krant polste bij Walter Iuzzolino, een internationale expert die cureert voor de Britse zender Channel 4. ‘Ik ben verrast en onder de indruk van wat uit België komt’, aldus Iuzzolino.

Zo wordt binnen een maand de serie 13 geboden (in het Engels 13 Commandments) uitgezonden. De vtm-serie met Marie Vinck en Dirk Van Dijck wordt normaal gezien ook dit jaar in ons land uitgezonden. Het vertelt het verhaal van een seriedader die gebruikmaakt van de Tien Geboden en de maatschappij wakker wil schudden. Later op het jaar volgen onder andere Tabula Rasa en Nieuw Texas. Eerder werden al de Eén-serie Professor T en de VTM-serie Clan uitgezonden.

Maar waarom is de Belgische fictie zo populair in Groot-Brittannië? ‘Wat ik fantastisch vind aan de reeksen – en ik denk dat het typisch Belgisch is – is dat ze durven te spelen met genre en toon’, aldus Iuzzolino aan The Guardian. ‘Het is erg onvoorspelbaar. Bij Scandinavische, Franse of Italiaanse series weet je wat er gaat komen. Maar er is iets met de Belgen waardoor een serie nooit volledig voorspelbaar is.’

De grote troef is dus ‘dat onze definitie van een genre niet zo strikt is’. Maar er is meer: ‘De Belgische fictie behoudt een surreële, vreemde kwaliteit. En ik denk dat het komt omdat de Belgen zich niet kunnen beperken tot één iets.’ Dat is volgens Iuzzolino deels te verklaren door de verschillende talen en dialecten die ons land rijk is. ‘Iemand die op honderd meter afstand woont, kan een andere taal spreken.’

Bron: De Standaard

Scheiden kan zes jaar van je leven kosten

Scheiden doet niet alleen lijden, maar verlaagt blijkbaar ook de levensverwachting.

Scheiden doet niet alleen lijden, maar verlaagt blijkbaar ook de levensverwachting. Bij een overlijden op latere leeftijd (ouder dan 60) wordt een Vlaamse man gemiddeld 80,3 jaar. Maar er zijn grote verschillen naargelang de burgerlijke staat.

Stedentrippen in Indonesië

Stedentrip Indonesië.

Yogyakarta bracht Lisa Habets en haar reisgezel na de rijstvelden in Bali terug naar het stadse leven. Een opwarmertje voor wat daarna volgde: eerst studentenstad Bandung, daarna Jakarta, de nummer vier grootste metropool van de wereld.

Antwerp 10 Miles zonder Ladies Run, met deelnemerslimiet.

Antwerp 10 Miles met deelnemerslimiet.

De 32ste editie van de Antwerp 10 Miles & Marathon vindt volgend jaar plaats op zondag 23 april. Nieuw in 2017 is dat er geen Ladies Run meer wordt georganiseerd, mannen en vrouwen lopen samen de 5 kilometer. Ook voert de organisatie van het grootste loopevenement van Vlaanderen een deelnemerslimiet in van 40.000 lopers.

Al lopend rijk worden

Op koude winterdagen is het voor veel lopers moeilijk – zo niet onmogelijk – om de nodige motivatie te vinden. Runister heeft de ideale oplossing: met de applicatie kun je geld verdienen per afgelegde kilometer.

Uitdaging: een maand lang geen alcohol drinken

Een maand lang geen alcohol drinken.

December en januari zijn geen goede maanden voor ons alcoholverbruik. Dat kunnen we compenseren door in februari een maand lang geen druppel alcohol te drinken. De campagne ‘Tournée Minérale’ wil ons vooral doen stilstaan bij de positieve gevolgen van alcoholonthouding.

Uitwaaien in Oostende met Eva Mouton.

Eva Mouton heeft in Oostende tien etalages getooid met krijttekeningen.

De Standaard-illustratrice Eva Mouton heeft in Oostende tien etalages getooid met krijttekeningen. De etalages vormen de basis van een nieuwe winterwandeling.

Dure loopschoenen veroorzaken meer blessures

Dure loopschoenen, meer blessures.

Dure high-tech loopschoenen zijn niet altijd de beste keuze. Integendeel, ze zouden net meer blessures veroorzaken dan goedkopere varianten met minder schokdempende kussentjes. Dat suggereert een onderzoek aan de universiteit van Exeter in Groot-Brittannië, verschenen in het vakblad Medicine & Science in Sport & Exercise.

Luchtvaartmaatschappij Sabena herleeft in Atomium

Luchtvaartmaatschappij Sabena herleeft.

In het Atomium is donderdag de tijdelijke tentoonstelling ‘Sabena. Reizen in stijl’ geopend. Tot 10 september 2017 krijg je in de bollen van het Brusselse monument een inkijk in het universum van de failliet gegane Belgische luchtvaartmaatschappij.