Nieuws uit Steenbergen (2014 en 2015)

Steenbergen, Zondag 11 oktober 2015

Buurtbus zit krap in haar chauffeurs

Buurtbus Anna Jacobapolder – Steenbergen

Deze buurtbus rijdt al ruim 14 jaar vanaf het voormalige pontveer Anna Jacobapolder-Zijpe via Anna Jacobapolder, Sint Philipsland, Nieuw Vossemeer, Heense Molen en De Heen naar Steenbergen.

Visa Versa. Hij is ooit gestart omdat de grote bussen van de BBA (toen) deze rit stopten omdat hij te onrendabel was.

Hij wordt in stand gehouden door een heuse vereniging. Die vereniging bestaat uit het aantal chauffeurs dat nodig is om de bus voldoende te bemannen. Dat laatste betekend niet dat alleen mannen achter het stuur van de bus zitten. Momenteel zijn er drie vrouwelijke leden en dat mogen er zeker meer worden. De vereniging vervoert per jaar tussen de 9000 en 10000 passagiers en dat bewijst dat hij een belangrijke functie vervult. In hoofdzaak zijn de passagiers scholieren maar ook burgers die niet over andere mogelijkheden beschikken om zicht te verplaatsen maken dankbaar gebruik van deze buurtbus. Het zal duidelijk zijn dat het bestaan van deze voorziening staat of valt bij het aantal chauffeurs. Dat zijn allemaal vrijwilligers die het belang inzien van dit openbaar vervoer. Deze mensen hebben plezier in dit werk. Hun beloning is het omgaan met steeds wisselende gebruikers van de buurtbus. Met sommige ontstaat zelfs een band. Een algemeen praatje over het weer en de gebeurtenissen uit de omtrek brengt een aangename sfeer met zich mee tijdens de rit.

Omdat de wijzigingen in de pensioengerechtigde leeftijd ook hun invloed hebben op het aantal nieuwe aanmeldingen moet de coördinator van de vereniging zich in steeds meer bochten wringen om het rittenrooster naar tevredenheid in te vullen.

Hij heeft te maken met een bestand van veelal mensen met een ruim gevorderde leeftijd maar ook met (tijdelijke) uitval door ziekten en vakanties . De ervaring heeft geleerd dat met per dag drie achtereenvolgende chauffeurs en eenmaal in de week het meest prettigst werkt. Het komt voor dat dat niet gerealiseerd kan worden en dan rijden sommige twee maal in de week. Voor dat te kort zou het mooi zijn als wat meer mensen zich bereid zouden tonen om mee te gaan doen. Als bewijs van dankbaarheid organiseert de verenigen een tweetal smakelijke bijeenkomsten voor de leden die ook bedoeld zijn als samenbinder.

Als u zich misschien geroepen voelt om uw steentje te gaan bijdragen is er altijd wel iemand te vinden waar u contact mee op kunt nemen. Zo niet dan is een belletje met het volgende telefoonnummer voldoende 0167-572326.

Bron: Steenbergse Bode


 

Steenbergen, Zaterdag 3 oktober 2015

Raad kiest voor Ruud van den Belt (53) als nieuwe burgemeester.

,,Geweldig, ik ben enorm blij, wat een prachtige verrassing!’’ Zo reageerde Ruud van den Belt (53) woensdagavond op het nieuws dat de gemeenteraad hem heeft voorgedragen als nieuwe burgemeester van de gemeente Steenbergen. Vanaf zijn vakantieadres in Aruba bekeek hij – via de internetuitzending van SLOS TV – de bijzondere raadsvergadering waarin de voordracht bekend werd gemaakt. Dat gebeurde door voorzitter Wilma Baartmans van de vertrouwens-commissie, die verantwoordelijk was voor de begin dit jaar ingezette sollicitatieprocedure.
Ruud van den Belt wordt de nieuwe burgemeester van Steenbergen.,,Wij hebben het gevoel dat Van den Belt écht bij Steenbergen past en de aanjager met verbindend vermogen is waar we naar op zoek waren,” stelde zij.
In de vertrouwenscommissie zaten raadsleden van alle zeven fracties en als adviseurs waren
wethouder/loco-burgemeester Cors Zijlmans, loco-secretaris Rob Bogers en raadsgriffier Lenneke van der Meer er nauw bij betrokken. De leden van de vertrouwenscommissie maakten hun voorkeur woensdagavond eerst achter gesloten deuren bekend aan hun collega-bestuurders, die zich klaarblijkelijk in deze keuze konden vinden. Tot het volgens Baartmans grondige sollicitatieproces behoorde ook een assessment. Van den Belt voldoet overigens
niet aan een belangrijke wens van de raad, die graag iemand met burgemeesters- of vergelijkbare bestuurlijke ervaring wilde. Toch werd uit de 28 kandidaten voor de ex-wethouder uit Geertruidenberg gekozen. ,,Er was meteen een klik met hem, nogmaals wat ons betreft past hij perfect bij onze gemeenschap.’’

VVD-georiënteerd
De ’VVD-georiënteerde’ Van den Belt was in het verleden loco-secretaris en interim-directeur van de gemeente Geertruidenberg, waar hij vervolgens van 2010 tot 2014 het wethouderschap bekleedde, namens een lokale partij. In zijn portefeuille had hij onder meer financiën, sociale zaken en het zware dossier van de noodlijdende Woningstichting Geertruidenberg (één van de project-ontwikkelaars van ondermeer Couveringepark in Steenbergen). Momenteel wordt hij door een bedrijf ingehuurd als financieel directeur.

Ambitieus
De vertrouwenscommissie omschrijft de opvolger van waarnemer Joseph Vos en indirect van Saskia Bolten – in wie een meerderheid van de volksvertegenwoordigers eind 2013 het vertrouwen opzegde – verder als ‘een ambitieuze bestuurder met visie. Aimabel, zeer benaderbaar en hij weet hoe hij mensen mee moet krijgen. We denken met zijn benoeming een positieve bestuurlijke impuls te geven aan de ontwikkeling van Steenbergen’.

Vertrouwen
Van den Belt – getrouwd en vader van een zoon – werd geboren in Drunen, groeide op in Terheijden en woont dus in Geertruidenberg, waar zijn vrouw vandaan komt. De afgelopen tijd bracht hij regelmatig een bezoek aan de gemeente Steenbergen. ,,Ik ben in alle kernen geweest en de indrukken zijn goed, anders zou ik uiteraard ook niet hebben gesolliciteerd.’’
Het is nu aan de minister van Binnenlandse Zaken en uiteindelijk de koning om de benoeming te bekrachtigen. ,,We zijn er natuurlijk nog niet, maar ik ben heel blij met de voordracht en kijk met vertrouwen uit naar de verdere afwikkeling van de procedure,’’ aldus Van den Belt, die als het aan de raad ligt op 30 november officieel wordt geïnstalleerd als nieuwe, kroonbenoemde burgemeester van de gemeente Steenbergen.

Bron: Steenbergse Courant.


Steenbergen, Zaterdag 26 september 2015

Steenbergen krijgt eerste babycafé.

Vanaf volgende maand beschikt de gemeente Steenbergen over het eerste babycafé uit de regio. In verschillende plaatsen is het project al een succes, maar in de omringende gemeenten is er geen babycafé te vinden. De vestiging van bibliotheek Het Markiezaat in Steenbergen gaat daar verandering in brengen. Het babycafé in Steenbergen is een gezamenlijk initiatief van het Centrum Jeugd en Gezin (CJG), Thuiszorg met Aandacht (TWB) en de bieb. De samenwerkende instanties willen met dit initiatief twee doelen bereiken. ,,Ten eerste willen we sociale contacten bevorderen tussen ouders met kinderen tussen 0 en 18 maanden.
Ten tweede willen we de leesvaardigheid bevorderen van de deelnemende ouders en het spraak/taalvermogen van de kinderen,’’ vertelt Antoinette Harteveld, jeugdverpleegkundige en coördinator van het CJG.

Laagdrempelig
,,Ik kan me voorstellen dat de meeste mensen niet weten wat een babycafé is. Baby’s en alcohol lijkt geen goede combinatie, waarom dan een babycafé? Een babycafé is echter een ruimte waar ouders met jonge kinderen naartoe komen om informatie uit te wisselen en om nieuwe contacten te leggen,’’ legt Antoinette uit. ,,Normaal gesproken leggen ouders met jonge kinderen niet zo snel contact. Dat komt bijvoorbeeld, omdat ze een drukke baan hebben. Het babycafé biedt ouders de ruimte om op een laagdrempelige manier met elkaar in contact te komen. Het (voor)lezen met/voor de baby’s zal centraal staan, maar er zal meer dan genoeg tijd en ruimte zijn om elkaarbeter te leren kennen.’’

BoekStart
Het babycafé is onderdeel van het leesbevorderingsprogramma BoekStart, ontwikkeld door Stichting Lezen en gefinancierd door het Ministerie van Onderwijs. ,,BoekStart is bedoeld om ouders aan te moedigen samen met hun kindje te gaan lezen en lid te worden van de bibliotheek,’’ aldus Esther Hartog van bibliotheek Het Markiezaat. ,,Als een baby drie maanden wordt, ontvangen ouders een brief van de gemeente of het consultatiebureau met een
waardebon voor een BoekStartkoffertje. Ook wordt de baby gratis lid van de bibliotheek.’’

Informeel
Esther hoopt dat ouders die naar het babycafé komen, getriggerd worden om deel te nemen aan BoekStart. ,,Er zullen interessante sprekers komen die over uiteenlopende zaken komen praten, zoals een logopedist of een kindertherapeut. Ik wil echt benadrukken dat sfeer informeel is. Dat betekent dat mensen niet verplicht zijn om alle bijeenkomsten bij te wonen. Ook is er genoeg tijd om gezellig met elkaar te kletsen.’’

Opening
De officiële opening van het babycafé vindt plaats op maandag 5 oktober, van 9.45 tot 10.45 uur in de bieb aan de Blauwstraat. De bijeenkomsten daarna staan gepland op elke eerste woensdag van de maand, van 9.45 tot 10.45 uur. De toegang is gratis, maar ouders worden wel verzocht zich tijdig aan te melden via aharteveld@twb.nl of e.hartog@markiezaatsbibliotheken.nl

Bron: Steenbergse Courant.


 

Steenbergen, Zaterdag 19 september 2014

Fietsclub 55+ schept bijzondere banden

Laagdrempelig en gezellig, zo omschrijft Rien van Opdorp ‘zijn’ club. Hij is voorzitter van de Steenbergse Fietsclub 55+.
Iedere donderdag fietsen er ruim 40 leden een flinke ronde in de omgeving. En iedereen is welkom, aldus Van Opdorp. De dag van ons bezoek staat er voor de aanwezige leden een tocht
naar Bergen op Zoom op de planning. Eitje, zou je denken, maar er wordt natuurlijk niet recht op het doel afgekoerst. Fietsclub 55+ beschikt over een aantal samengestelde knooppuntroutes. De rit naar Bergen op Zoom, met een afstand van dik 60 kilometer, voerde de deelnemers onder meer langs Wouwse Plantage. ,,Het gaat ons erom dat we in een rustig tempo gezellig met elkaar kunnen fietsen. We hoeven niet de snelste te zijn, het gaat om de sfeer’’ vertelt Van Opdorp. ,,De club is juist zo bijzonder omdat het mensen samenbrengt. Veel ouderen voelen zich op den duur alleen en dat is niet nodig. Ik zie regelmatig dat mensen opbloeien nadat ze zich bij de Fietsclub 55+ hebben aangemeld. Er ontstaan vriendschappen hier.”

 

Mooi om te zien

Dat is ook meteen wat Van Opdorp het mooiste aan zijn fietsclub vindt. ,,De hechte banden die spontaan ontstaan. Terwijl het zo ongedwongen is: we fietsen elke donderdag een ronde, meer niet. Toch zie je dat vrouwen ook buiten deze donderdagen naar elkaar toe trekken, dat ze samen gaan winkelen bijvoorbeeld, dat is mooi om te zien!”
De club bestaat uit een mix van mannen en vrouwen van uiteenlopende leeftijden, vanaf 55 jaar, en de oudste deelneemster is inmiddels 83.

 

Bezemwagen

Fietsclub 55+ ontstond 28 jaar geleden uit een groepje van vijf fietsers en groeide langzaam maar zeker uit tot de ruim veertig leden van nu. ,,Omdat we met zo’n grote groep zijn, en niet allemaal meer even vitaal, rijdt er altijd een busje mee van één van de vier bedrijven waarmee we samenwerken. Zij zorgen mede voor de veiligheid op de weg.”

 

Belgische dokter

Van Opdorp herinnert zich nog één moment waarop dat nodig was. ,,Dat was in België. Een me-
vrouw was van haar fiets gevallen, dus moesten we naar de dokter.
Die had ons goed geholpen, dus ik wilde hem de volgende dag gaan bedanken. Verbaasd als hij was over het feit dat er zulke aardige Nederlanders bestaan, besloot hij de kosten voor lief te nemen”, lacht de voorzitter. Het seizoen van de fietsclub begon half april en duurt nog tot en met 16 oktober. Wie zin heeft om mee te gaan rijden, kan contact opnemen met Rien van Opdorp,   mvanopdorp39@home.nl

Bron: Steenbergse Courant.    www.steenbergsecourant.nl


 

Steenbergen, Zaterdag 6 september 2014

Honden vergiftigd na duik in Steenbergse Vliet.

Drie honden hebben een frisse duik in de Steenbergse Vliet bijna met de dood moeten bekopen. Direct na de zwempartij, die gistermiddag plaatsvond, werden de dieren ernstig ziek. Zij zijn voor behandeling naar een Roosendaalse dierenkliniek gebracht. Uit bloedanalyse bleek dat de dieren vergiftigd waren door zware drugs.  De honden liepen de vergiftiging op bij de kruising van de Steenbergse Vliet met de N259, tussen Steenbergen en Dinteloord. Het is niet uitgesloten dat er op deze plaats afval van een drugslaboratorium is gestort. Tot het helemaal duidelijk is hoe deze besmetting in het water terecht is gekomen, heeft burgemeester Joseph Vos borden bij de Vliet laten plaatsen om mensen te waarschuwen voor het gevaar.

Lees het volledige artikel op www.kijkopsteenbergen.nl


 

Steenbergen, Vrijdag 15 augustus 2014

Aanleg kunstgrasveld in volle gang.

200 vrachtwagens zand.
Nadat vrijwilligers van vv Steenbergen de nodige voorbereidingen hadden getroffen, is de aannemer deze week met zijn werkzaamheden begonnen. Eerst werd de oude grasmat Voor de aanleg van het kunstgrasveld, moest Veld 1 eerst helemaal worden omgeploegd. omgeploegd, vervolgens zijn de lichtmasten verwijderd en daarna gingen de werklieden van start met het afgraven en afvoeren van in totaal maar liefst 200 vrachtwagenladingen zand.
Voor de nieuwe onderlaag wordt eenzelfde hoeveelheid grond aangevoerd.
In verband met de vele verkeersbewegingen die dit veroorzaakt, en om de overlast voor de buurt daarvan zoveel mogelijk te beperken, is een tijdelijke in- en uitrit gecreeerd ter hoogte van de Zonnebloemstraat.

Wateroverlast.

Betere drainage en een grondsoort die het water goed doorlaat moeten
voorkomen dat de club in toekomst op het kunstgrasveld met wateroverlast te maken krijgt, zoals dat de voorbije jaren dikwijls aan de orde was op de natuurgrasvelden. Met het gevolg dat trainingen en wedstrijden vaak moesten worden afgelast, waardoor een behoorlijk aantal vrijwilligers, spelers en sponsors afhaakten. Aan dat tijdperk komt met de realisatie van het kunstgrasveld een einde, weet de vereniging zeker. Algemeen voorzitter John Freekenhorst en voorzitter Wil Knop van de accommodatiecommissie vertrouwen erop dat de club nu juist weer zal groeien.

Geplande opening half september 2014.

De planning is dat het nieuwe veld, met alle bijbehorende voorzieningen
(o.a. hogere ballenvangers, omheining met inklapbare mini-doeltjes, nieuwe lichtmasten en bestrating) half september op feestelijke wijze in gebruik wordt genomen.

Bron: Steenbergse Courant.


 

Steenbergen, Vrijdag 15 augustus 2014

Ambulancepost tijdelijk op sportpark Dinteloord.

Standplaats in Steenbergen verdwijnt als definitieve Ambulancepost klaar is.

DINTELOORD – Op het terrein van het Dinteloordse sportpark Molenkreek is afgelopen maandag een tijdelijke ambulancepost van start gegaan. Aanleiding hiervoor was de wettelijke maximumtijd van vijftien minuten voor het aanrijden ambulances, die te vaak werd overschreden in het gebied Willemstad en Heijningen.
Ambulancepost gaat van Steenbergen naar Dinteloord.,,De omgeving Willemstad is helaas altijd een buitengebied geweest,” concludeert
Henk Bekendam, teammanager van de regionale ambulancedienst RAV Brabant Midden-West-Noord.
,,Natuurlijk willen we overal op tijd zijn en gaan we eerder nog voor vijf dan voor vijftien minuten, maar Willemstad ligt nu eenmaal ver van de dichtstbijzijnde ambulancepost in Steenbergen of Moerdijk. Daarbij moet er gekeken worden waar er op dat moment een wagen beschikbaar is.”Als oplossing tegen het te laat komen is er gekeken naar een plek
die zowel voor het gebied Willemstad als Steenbergen kan worden gebruikt.
Dat werd dus Dinteloord.

 

Geen nadelige gevolgen voor Steenbergen.

Daarmee zal ook de ambulancepost in Steenbergen, gevestigd bij het politiebureau aan de Molenweg, gaan verdwijnen. Voor de Steenbergenaren heeft dat geen nadelige gevolgen, stelt Bekendam. ,,Iedereen wil een ambulancepost zo dicht mogelijk bij hem of haar in de buurt hebben en wij snappen die gedachte. Maar met een post in Dinteloord heeft het geen nadelige gevolgen voor de inwoners van Steenbergen. Zeker met de komst van de A4 zijn we vanuit onze standplaats in Dinteloord binnen no-time in Steenbergen.”
Tot die tijd wordt er gekeken wat de ambulancepost in Dinteloord ‘doet’; of het percentage van het aantal te late ambulances zal afnemen. ,,Dat is natuurlijk waar je het allemaal voor doet. Betere en in dit geval snellere zorg leveren.
De afstand naar het ziekenhuis blijft even ver voor de inwoners van Willemstad, maar in de meeste gevallen begint de zorg thuis.”

Bron: Steenbergse Courant.


 

Steenbergen, Vrijdag 11 juli 2014

Starterslening soepeler om verkoop verouderde woningen te bevorderen.

STEENBERGEN – In opdracht vande raad, bekijken burgemeesteren wethouders alle mogelijkheden om de woningbouw en de verkoop van bestaande huizen in de gemeente Steenbergen te bevorderen. Daarbij is het college aan tal van wettelijke regels gebonden. Zo mag er, om maar een ‘simpel’ voorbeeld te noemen, geen gratis grond worden weggeven aan projectontwikkelaars of particulieren. ,,We kunnen het verschil niet echt maken, maar wel proberen om vraag en aanbod zo optimaal mogelijk op af te stemmen en een zetje in de goede richting te geven. Daarvoor kijken we ook naar maatregelen die elders worden toegepast, om
Mogelijkheden bekijken om de woningbouw en de verkoop van bestaande huizen in de gemeente Steenbergen te bevorderen.te kijken of we die hier eventueel zouden kunnen toepassen,’’ zegt wethouder Petra Lepolder,
vooruitlopend op de oordeelsvormende vergadering over dit onderwerp, die in augustus op de
rol staat. B en W hebben in ieder geval al wel besloten om de starterslening verder te versoepelen.
Vorig jaar werd deze regeling ook toegankelijk voor starters van buitenaf, die zich in Steenbergen willen vestigen. En nu is het maximumpercentage van 5 procent van de aankoopwaarde voor verbouwingen vervallen. Op deze manier hoopt het college dat het voor met name jonge mensen aantrekkelijker wordt om een huis uit de verouderde, incourante woningvoorraad te kopen en op te knappen. De limiet van de starterslening op zich is met 30.000 euro ongewijzigd gebleven.

Bron: Steenbergse Courant.


Steenbergen, Vrijdag 13 juni 2014

De watertoren in Steenbergen heeft een nieuwe bestemming.

De Steenbergse watertoren heeft een nieuwe bestemming gekregen.
De relatief jonge onderneming Height Safety Expert gebruikt het markante pand sinds kort als trainings- en instructielocatie voor horizon- en verticale technieken die worden gebruikt bij het Een nieuwe bestemming voor de watertoren in Steenbergen.veilig werken op hoogte, denk aan telecom-masten, hoogbouwmagazijnen, kranen, windturbines en(chemische) fabrieken en in geval van nood ook het evacueren van arbeiders die zich op zulke hoge werkplekken bevinden.
Height Safety Expert richt zich met name op industriële toepassingen, maar mag bijvoorbeeld ook een rioleringsbedrijf tot haar klantenkring rekenen. ,,Of je nu omhoog of omlaag moet, in beide gevallen weten wij hoe je veilig je werk kunt doen,’’ licht mede-eigenaar Wouter de Boer van Height Safety Expert toe.
‘Prachtig uitzicht’ ,,De watertoren in Steenbergen is voor ons echt ideaal, we zijn er laaiend enthousiast over,” vertelt hij desgevraagd.
,,De hoogte, de ruimte; helemaal fantastisch. En niet te vergeten de uitstraling.
Het is gewoon zonde dat niet meer mensen van dit bouwwerk gebruik kunnen maken.
Daarin komt wat ons betreft echter verandering.
We willen de toren minimaal één keer per jaar gaan opstellen voor de lokale bevolking, zodat iedereen die dat wil ’m van binnen kan bekijken en van het prachtige uitzicht kan genieten.” Tegelijkertijd zou het team Height Safety Expert demonstraties kunnen verzorgen.

 

Nieuwe uitdaging, nieuw bedrijf.

Zover is het nog niet. Het bedrijf verkeert momenteel in de opstartfase.
Wouter de Boer werkte ruim tien jaar als coördinator en outdoor/operationeel
managerbij Akkermans leisure & golf in De Heen. Eenmaal bezig met verschillende
nieuwe uitdagingen in zijn carrière leerde hij als gastdocent van de Politie Academie twee gelijkgestemde vakspecialisten kennen.
Gedrieën besloten zij Height Safety Expert van de grond te tillen.

 

Veel mogelijkheden in de watertoren van Steenbergen.

Op zoek naar geschikte huisvesting, kwamen de vennoten terecht bij Johan Bosters van (voorheen) Toerdeloo. Op zijn verzoek liet De Boer in het verleden wel eens een wethouder afdalen van de watertoren en hing hij tot twee keer toe een kolossaal spandoek aan de buitenmuur van het gemeentelijk monument, dat dateert van na de Tweede Wereldoorlog.
Op de vlucht voor de geallieerde bevrijders, brachten de Duitsers in 1944 de oude watertoren tot ontploffing.
,,Ik was dus al bekend met het gebouw en ook mijn compagnons raakten al snel evenzeer onder de indruk van de vele mogelijkheden die deze locatie ons biedt,’’ vervolgt De Boer.
Het wachten was vervolgens op toestemming van de gemeente Steenbergen ten aanzien van het bestemmingsplan en de benodigde vergunning(en) voor de nieuwe toepassing van de blikvanger.
Dit traject is inmiddels volledig afgerond.

 

Waterbassin ook als praktijkruimte.

Op de begane grond is onveranderd de kinderopvang van wat nu Zo/Toerdeloo heet gevestigd.
Height Safety Expert gebruikt de eerste verdieping voor het geven van theorielessen. De tweede en de derde verdieping, elk zeven meter hoog, zijn praktijkruimtes en dat geldt ook voor het vroegere waterbassin in de nok van de toren, eveneens zo’n zeven meter hoog en volgens De Boer perfect voor het nabootsen van situaties waarin sprake is van een afgesloten ruimte.

Bron: Steenbergse Courant.


 

Steenbergen, Woensdag 4 juni 2014

Gemeentesecretaris Ans Leloux moet vertrekken bij de gemeente Steenbergen.

Gemeentesecretaris Ans Leloux moet vertrekken als algemeen directeur/gemeentesecretaris bij de gemeente Steenbergen. Dat is de conclusie van waarnemend burgemeester Joseph Vos na Gemeentesecretaris Ans Leloux vertrekt als algemeen directeur/gemeentesecretaris bij de gemeente Steenbergen.verschillende gesprekken te hebben gevoerd met de gemeentesecretaris.
Er is te veel gebeurd in de afgelopen periode volgens Vos, waardoor Ans Leloux niet goed meer kan functioneren in de gemeente Steenbergen.
Ook burgemeester Saski Bolten zal haar carrière niet meer in de gemeente Steenbergen kunnen vervolgen. Zij heeft ontslag aangevraagd en haar wordt eervol ontslag toegekend.

Botsende karakters van verschillende personen waren er de oorzaak van dat de bestuurscrisis bleef voortduren. Daarom is het volgens Vos beter dat Ans Leloux haar toekomst niet meer in de Gemeente Steenbergen vervolgt. De gemeentesecretaris mist in haar aanpak empathie en het vermogen te inspireren, dit werd door haar gecompenseerd door onnodig en met harde hand op te treden concludeert waarnemend burgemeester Vos.
Commissaris van de koning in Noord Brabant Wim van de Donk is hiervan door Vos in een uitgebreid rapport op de hoogte gesteld.
Om de rust in Steenbergen te laten terugkeren, blijft waarnemend burgemeester Joseph Vos voorlopig nog aan.


 

Steenbergen, Woensdag 28 mei 2014

Burgemeester Saskia Bolten (Steenbergen) dient alsnog een verzoek in voor eervol ontslag.

Burgemeester Saskia Bolten van Steenbergen dient een verzoek in voor eervol ontslag.Waarnemend burgemeester Joseph Vos onderzocht voor de gemeente Steenbergen of Saskia Bolten nog terug kon keren.

 

 

 

 

 

Burgemeester Saskia Bolten                       Waarnemend burgemeester Joseph Vos

Burgemeester Saskia Bolten van Steenbergen gaat niet meer aan het werk. Gemeentesecretaris Ans Leloux raakt ook haar baan kwijt op het gemeentehuis. Saskia Bolten raakte in december vorig jaar in opspraak omdat ze wilde opstappen vanwege een verpeste bestuurscultuur. Daarop werd ze met verlof gestuurd. Waarnemend burgemeester Joseph Vos onderzocht of ze nog terug kon keren. Dat blijkt niet het geval en daarom diende Saskia Bolten alsnog een verzoek in voor eervol ontslag.
Dat heeft de Commissaris van de Koning  in Noord Brabant, Wim van de Donk,  woensdag bekendgemaakt.

Add a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.