Terhandstellingskosten verminderen.


Betalen voor de dienstverlening.

Wordt u ook zo moe (en arm 🙂 ) van die terhandstellingskosten bij uw apotheker? Ik wel en ik wil u in dit artikel graag vertellen hoe u – niet zozeer- de terhandstellingskosten kunt verminderen, maar wel kosten kunt besparen op preferente medicijnen.
Mijn ervaring gaat over kosten bij  zorgverzekeraar VGZ, verderop in dit artikel kunt u bepalen of de situatie ook voor u geldt. Wanneer u een geneesmiddel haalt bij uw apotheek, moet u niet alleen betalen voor het geneesmiddel maar ook voor de dienstverlening. Terhandstellingskosten zijn dus kosten voor een begeleidend gesprek met u. Er wordt bijvoorbeeld gekeken of u de medicijnen niet verkeerd gebruikt, of verkeerd gebruikt in combinatie met andere medicijnen. Terhandstellingskosten vallen wel onder uw eigen risico, dus moeten in veel gevallen door u zelf worden betaald.
Als u bij de verschillende zorgverzekeraars de uitleg leest over terhandstellingskosten, dan lijkt het dikwijls of deze alleen maar betaald hoeven te worden bij de eerste keer of als het vorige gebruik langer geleden is dan één jaar. Bij voorkeursmedicijnen ligt het helaas weer iets anders, zo heb ik zelf ondervonden.

 

Wat zijn voorkeursmedicijnen?

Om de zorg betaalbaar te houden hebben de zorgverzekeraars een preferentiebeleid of voorkeursbeleid ofwel bieden de zorgverzekeraars preferentie- of voorkeursmedicijnen aan.
Terhandstellingskosten, een extra grote kostenpost voor preferente medicijnen.Dit zijn medicijnen met dezelfde werkzame stof als het medicijn met de merknaam.
Deze voorkeursmedicijnen zijn gratis en vallen ook niet onder het eigen risico.
Tot  januari 2014 waren mijn voorkeursmedicijnen dan ook helemaal gratis. De terhandstellingskosten waren bij de kosten van het medicijn inbegrepen en vielen dus ook niet onder het eigen risico. Na  januari 2014 werden de kosten van het medicijn en de terhandstellingskosten opgesplitst. Alleen het medicijn is nog gratis, de terhandstellingskosten vallen onder het eigen risico.

Elke 3 maanden terhandstellingskosten.

Politici kunnen hun overtuiging ook altijd goed in hun eigen voordeel uitleggen.
Dat kunnen ze bij de apotheek ook heel goed over hun uitleg over de terhandstellingskosten.
Volgens de apotheek betaalde ik altijd al deze kosten en zou er voor mij dus geen verschil zijn. Maar zolang je nog zelf eigen risico hebt, betaal je dus wel degelijk de terhandstellingskosten. Voor  januari 2014 betaalde ik niets en nu betaal ik wel. Dat is het verschil, zo gemakkelijk is het.
Omdat de apotheek niet meer dan voor 3 maanden tegelijk medicijnen mag verstrekken, moet ik elk kwartaal over (in mijn situatie) 2 soorten medicijn tehandstellingskosten betalen.
Dat betekent, dat ik bij mijn zorgverzekeraar VGZ elke 3 maanden 2 maal € 6,26 mag betalen.
Dan heb ik het nog niet over de medicijnen van overige gezinsleden.

 

Terhandstellingskosten eenvoudig beperken.

Om mijn eigen zorgkosten te beperken, ben ik gaan zoeken naar een manier om de terhandstellingskosten te voorkomen, of voor een deel te voorkomen.
Efarma, online apotheek voor chronische medicijnen.Bij eFarma kunt u zich eenvoudig en gratis aanmelden op hun website. Na aanmelding moeten uiteraard de nodige gegevens worden ingevuld, efarma vraagt het recept op bij uw huisarts en de medicijnen worden gratis, d.w.z. zonder verzendkosten, bij u thuisbezorgd. Efarma rekent geen kosten voor het Begeleidingsgesprek Nieuw Geneesmiddel, wel terhandstellingskosten. Bij preferente medicijnen wordt de inkoopsprijs van het medicijn berekent en een tarief apothekerskosten. Deze kosten vallen helaas nog steeds onder het eigen risico. U kunt bij Efarma met de medicijnkosten calculator zelf berekenen wat een medicijn kost bij de verschillende zorgverzekeraars. Daar ziet u ook dat een begeleidingsgesprek voor een nieuw geneesmiddel € 0,00 is. Zo kunt u in ieder geval met uw huidige apotheek vergelijken of er voor u een voordeel in zit.
eFarma werkt natuurlijk het beste bij het gebruik van chronische, regelmatig terugkerende medicijnen.
Heeft u met spoed medicijnen nodig, dan mag uw lokale apotheek u niet weigeren.
Mijn eerste ervaringen met eFarma zijn goed en op e-mails wordt snel gereageerd.
Overtuig uzelf wel even op de website van efarma.nl of uw eigen zorgverzekeraar samenwerkt met efarma.

eFarma rekent geen kosten voor het Begeleidingsgesprek Nieuw Geneesmiddel. De afleverkosten voor een recept worden wel gerekend. Dus bij chronische medicatie gelden er wel terhandstellingskosten, maar dat zijn dan ook de enige kosten die bij de inkoopprijs van het geneesmiddel worden opgeteld.

Terhandstellen betekent afleveren.
Begeleidingsgesprek Nieuw Geneesmiddel is informatie geven.
Zie ook onderaan bij de reacties de uitleg van eFarma zelf. Uiteraard is dat de enige juiste informatie. Met dank aan eFarma.

 

Wel of geen eigen risico

Voor deze zorg betaalt u in 2016 wel eigen risico.
Medicijnen.
Bloedprikken.
Spoedeisende hulp.
Ambulancevervoer.
Opname en verblijf in het ziekenhuis.
Ziekenhuisoperaties.

Voor deze zorg betaalt u in 2016 geen eigen risico.
De huisarts.
Kraamzorg.
Verloskundige hulp.
Hulpmiddelen in bruikleen van de thuiszorg.
Nacontrole van een levende orgaandonor (nier- of levertransplantatie)
Ketenzorg (zorg waarbij verschillende aanbieders samenwerken, bijvoorbeeld diabetesbehandelingen).
Wijkverpleging.
Bevolkingsonderzoeken.

Het eigen risico geldt ook nooit voor:
Verzekerden t/m 17 jaar.
Zorg uit een aanvullende verzekering.
De tandartsverzekering.

 

Bij welke zorgverzekeraar betaalt u geen eigen risico op voorkeursmedicijnen?

De kostenbesparing komt in dit geval niet voort uit de besparing op de terhandstellingskosten, maar wel door het gebruik van preferente medicijnen.

Zorgverzekeraar VGZ
VGZ is een zorgverzekeraar die de kosten voor voorkeursgeneesmiddelen niet verrekent met het verplicht of vrijwillig eigen risico. Zo profiteert u direct van het voordeel van voorkeursgeneesmiddelen. De terhandstellingskosten van de apotheek vallen wel onder het eigen risico. Om welke geneesmiddelen gaat het?
Dat ziet u in het overzicht met voorkeursgeneesmiddelen. Soms verandert deze lijst. Uw apotheek weet altijd welke middelen geleverd mogen worden.

Zorgverzekeraar Bewuzt
Wat zijn voorkeursgeneesmiddelen?
Binnen een groep van gelijke geneesmiddelen (met dezelfde werkzame stof) kunnen wij een voorkeursgeneesmiddel aanwijzen. Alleen dit geneesmiddel vergoeden wij. De kosten hiervan tellen niet mee voor je eigen risico.
Reglement farmaceutische zorg Bewuzt 2016.

Zorgverzekeraar IZZ
Besparen met het voorkeursbeleid
Voorkeursgeneesmiddelen tellen niet mee voor uw verplicht en vrijwillig eigen risico. Alleen de kosten die de apotheek in rekening brengt om het middel te leveren (terhandstellingskosten) vallen onder het eigen risico.
Reglement farmaceutische zorg IZZ 2016.

Zorgverzekeraar Univé
Besparen met het preferentiebeleid
Bij Univé tellen voorkeursgeneesmiddelen niet mee voor uw verplicht en vrijwillig eigen risico. Een voorkeursgeneesmiddel kost u helemaal niets. Zo heeft u direct voordeel van ons voorkeursbeleid. Alleen de terhandstellingskosten van de apotheker worden verrekend met het eigen risico. Dat zijn de kosten die de apotheek zelf maakt om het geneesmiddel te kunnen leveren of om u voor te lichten over goed medicijngebruik.
Reglement farmaceutische zorg Univé 2016

Zorgverzekeraar ZEKUR
Preferentiebeleid
ZEKUR heeft een preferentiebeleid (voorkeursbeleid) voor medicijnen. Dit betekent dat zij van bepaalde medicijnen alleen de goedkoopste variant vergoeden: het voorkeursgeneesmiddel. Hiermee kunnen ze de zorgkosten beperken. Het voordeel is dat je hiervoor geen eigen risico betaalt. Het eigen risico geldt wel voor de kosten die de apotheek maakt: de zogenaamde terhandstellingskosten.
Reglement farmaceutische zorg ZEKUR 2016

Zorgverzekeraar UMC
Besparen met het voorkeursbeleid
Voorkeursgeneesmiddelen tellen niet mee voor het verplicht en vrijwillig eigen risico. De kosten die de apotheek in rekening brengt om het middel af te leveren (terhandstellingskosten) vallen wel onder het eigen risico.
Het overzicht met voorkeursgeneesmiddelen UMC (Let op 2015, is mogelijk nog niet aangepast op de website van UMC).

 

Premie overzicht van zorgverzekeraars 2016.

Op de afbeelding een beperkt overzicht van zorgverzekeraars. Het uitgebreide overzicht (klik op de afbeelding) geeft duidelijkheid over de verzekeraar, de prijs/kwaliteit, de dekking, vrije zorgkeuze of budget, de acceptatie en de maandpremie. Door met de cursor op het betreffende onderwerp te gaan staan krijgt u direct een kort overzicht. Klik op de afbeelding voor een uitgebreid overzicht.

Kort overzicht van de maandpremies zorgverzekering 2016

 

Meer informatie op internet.

Vul een zoekterm in, hieronder in het zoekvenster, als u graag meer informatie wilt.

Aangepast zoeken

 

 

Uw eigen ervaringen.

Heeft u zelf ervaring met eFarma, of wilt u graag een reactie plaatsen over de zorg in het algemeen, dan kunt u hieronder uw reactie plaatsen.

12 Comments

Add a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.