Wandelen in Brabant.

Wandel- en Natuurgebied “De Dintelse Gorzen”

Het prachtige wandel- en natuurgebied “De Dintelse Gorzen” ligt aan de zuidkant van het Krammer-Volkerak precies bij de uitmonding van de Steenbergse Vliet. Ook het Schelde-Rijnkanaal (geopend in 1975), dat loopt van Antwerpen naar het Volkerak, mondt uit in het Krammer-Volkerak. Aan de overkant ligt Goeree Overflakke.

Wandelen in Brabant: Philipsdam, een mooi stukje Nederland.Met de aanleg van de Philipsdam (1987), tussen Sint Philipsland en de Grevelingendam, verdwenen eb en vloed en daardoor is er een uniek natuurgebied ontstaan.
Mijn advies: Rijd eerst eens een keer over de Philipsdam, als u er nog niet geweest bent en zie hoe prachtig Nederland kan zijn.
Met een beetje geluk en bij warm weer zie je de Schotse Hooglanders tot aan hun buik in het water staan.
Dit was even een klein uitstapje naar de Philipsdam, omdat het een soortgelijk gebied is.
Dus nu weer terug naar de Dintelse Gorzen, met kreken, geulen, ruige vegetatie, voormalige schorren en lager gelegen slikken. U treft het hier allemaal aan.

 

Woordenboek.

Omdat sommige benamingen niet zo alledaags zijn, heb ik voor u de definitie opgezocht van gorzen, schorren en slikken.
– Een gors is een buitendijks gelegen, aangeslibd, begroeid land,dat bij vloed niet meer onderloopt.
– Schorren zijn buitendijkse gebieden die enkele malen per jaar door zeewater overstroomd worden en begroeid zijn met kruiden en grassen.
– Slikken zijn buitendijks aangeslibde, onbegroeide stukken grond (zachte klei) die bij vrijwel elk hoogwater onderlopen.
 

 

Wandelen in Brabant (Vervolg)

Wandelen in Brabant: Het benedensas mondt uit in Krammer en Volkerak.De rijke en veelomvattende begroeiing is het gevolg van een variërende zoete en zoute bodem. In de lage slikken groeit nog steeds lamsoor en zeekraal. Wat vroeger de schorren waren, groeien nu vlier, wilgen, berken en duinriet. In de verte is de Krammer en Volkerak, met volop scheepvaart en pleziervaart, te zien. Een verrekijker en /of fototoestel zijn natuurlijk onmisbare attributen op de Dintelse Gorzen.  Zo ook wandelschoenen en/of laarzen.

In mei zie je de eerste ganzenkuikens in het water (deze zijn overigens in het voorjaar ook rijk aanwezig op de Philipsdam, gewoon langs de kant van de weg). De spierwitte zilverreiger en de lepelaar zijn in ondiep water op zoek naar voedsel. De buizerd en de blauwe kiekendief jagen boven de uitgestrekte vlakte. In de maand juni bloeien er duizenden orchideeën, werkelijk prachtig om te zien.

 

Pony’s en Schotse hooglanders.

Wandelen in Brabant: Schotse hooglanders in het water.Om het natuurgebied open te houden, laat Natuurmonumenten hier Shetland-pony’s en Schotse hooglanders grazen. Dikwijls staan deze dieren tot aan hun buik in het water.
Rustig langs de dieren lopen geeft geen enkel probleem. Ze leven echter wel in het wild, hou daarom voldoende afstand.

 

Natuurmonumenten.

Wandelen in Brabant: Pony's en paarden in de Dintelse gorzenNatuurmonumenten organiseert een paar keer per jaar excursies door de Dintelse Gorzen. Het is een bijzondere wandeling onder begeleiding van een gids.
U ontdekt met de gids dit weelderige gebied en wandelt een flink stuk door deze buitendijkse natuur. Onderweg kunt u oog in oog komen te staan met Shetland pony’s of Schotse Hooglanders. Zij houden de vegetatie laag.
Er leven ook mooie vogelsoorten zoals de kievit, de kluut, roodborsttapuit en de bergeend.

Het startpunt is steeds aan de Vlietdijk in Dinteloord.
Aanmelden is verplicht bij Natuurmonumenten of VVV Brabantse Wal.

 

Routebeschrijving.

Er zijn twee manieren om bij de Dintelse Gorzen te komen.
1). Vanaf de Dinteloordseweg tussen Steenbergen en Dinteloord gaat u aan de Dinteloordse kant van de Steenbergse vliet de Mariadijk op. Na een paar kilometer linksaf de Veerdijk, die vanzelf overgaat in Vlietdijk. Volg de Vlietdijk tot het eind en u komt vanzelf uit bij het Benedensas.
Van daaruit kunt u gelijk, op de dijk, door het poortje naar de Dintelse Gorzen.

2). Vanaf De Heen, de Heense dijk volgen richting Benedensas. Rechtsaf de Beneden Sasweg inslaan. U komt nu op dezelfde plaats uit als bij de eerste routebeschrijving, alleen juist aan de andere kant van het bruggetje/de sluizen. Dus nu even het bruggetje over, daarna nog een brug over en u ziet boven op de dijk weer hetzelfde poortje, de ingang naar de Dintelse Gorzen.

Veel plezier met wandelen in Brabant.

 

Meer informatie op internet.

Vul een zoekterm in, hieronder in het zoekvenster, als u graag meer informatie wilt.
 

Aangepast zoeken

 

Wilt u reageren op dit artikel?

Uw reacties, vragen of misschien wilt u wel uw eigen artikel plaatsen. Dat is van harte welkom, maar dan wel graag een origineel artikel, dus niet van internet gekopieerd.

Add a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.